NOWY PROGRAM:

ROWER DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO >>

Zobacz nowy program
eco textil

Nowy Program Fundacji

ROWER DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO Nowe zasady przyznawania rowerów Od 1 lipca 2014 roku Fundacja Eco Textil wprowadza nowe zasady przyznawania rowerów   Fundacja szuka osób, w szczególności dzieci niepełnosprawnych które potrzebują rowerów rehabilitacyjnych. Dysponujemy trzema rozmiarami trójkołowych pojazdów:

 • 16’ – cena 1800 zł, przeznaczony dla dzieci 100 cm – 130 cm
 • 20’,- cena 2150 zł, przeznaczony dla dzieci 130 cm – 160 cm
 • 24’,- cena 2380 zł, przeznaczony dla osób powyżej 160 cm.

Jak otrzymać rower:  

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie / PFRON/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Rowery trójkołowe to sprzęt rehabilitacyjny, specjalnie przystosowany do użytku osób niepełnosprawny. Na ich zakup możliwe jest dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podania na ten cel można składać do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej. Fundacja deklaruje pokrycie części kosztów zakupu roweru, która obciąża beneficjenta. W tym celu prosimy złożyć wniosek o dofinansowanie na zakup roweru wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami do PCPR /MOPS /PEFRON. Ofertę cenową na rower do pobrania

Wymagane dokumenty

 • Kopia decyzji o otrzymanym dofinansowaniu
 • Podanie z prośbą o rower rehabilitacyjny (prosimy o podanie wieku, wzrostu oraz wagi dziecka, opisanie ogólnej sytuacji życiowej, oraz pozostawienie danych kontaktowych – adres i numer telefonu)
 • Orzeczenie o niepełnosprawności

 

 1. Rodzice/ opiekunowie 30% kosztów zakupu roweru

W przypadku braku dofinansowania ze środków PFRON istnieje możliwość samodzielnego pokrycia 30% wartości kosztów zakupu roweru. W takim przypadku Fundacja deklaruje pokrycie pozostałej kwoty (70%) zakupu roweru.

Wymagane dokumenty

 • Podanie z prośbą o rower rehabilitacyjny (prosimy o podanie wieku dziecka, wzrostu oraz wagi dziecka, opisanie ogólnej sytuacji życiowej, informację z jakiej instytucji otrzymali wiedzę o programie Rower dla Niepełnosprawnego, oraz pozostawienie danych kontaktowych – adres i numer telefonu)
 • Orzeczenie o niepełnosprawności
 • Deklaracja pokrycia 30% kosztów zakupu roweru – [ Kliknij by  pobrać ]

 

 1. Szkoły specjalne/ Ośrodki dla niepełnosprawnych / Domy opieki

Fundacja deklaruje pomoc w nieodpłatnym przekazaniu rowerów trójkołowych do placówek zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie z prośbą o rower,-y rehabilitacyjny (prosimy o podanie ilości osób niepełnosprawnych przebywających w placówce, schorzenia z jakimi się zmagają , przedział wiekowy, oraz planowany cel wykorzystania)

  Dodatkowo Fundacja pokrywa koszty:

 • przesyłki roweru.

Osoba/Instytucja otrzymująca rower zobowiązuje się:

 1. Używać przedmiotu darowizny wyłącznie na potrzeby własne.
 2. Nie przekazywać roweru na rzecz innych osób lub podmiotów.
 3. Dbać i utrzymywać rower w sposób należyty, tak aby mógł on jak najdłużej pełnić swoje funkcje.
 4. Nie usuwać z przedmiotu darowizny oznaczeń Fundacji oraz dbać o ich należytą widoczność.
 5. Osoba otrzymująca rower wyraża zgodę na publikację zdjęć z przekazania rower w mediach oraz na stronie internetowej www.ecotextil.pl.

Uwaga! W przypadkach szczególnych Fundacja zastrzega sobie możliwość przekazania rowerów beneficjentom indywidualnym, w całości pokrywając koszty pojazdu wraz z transportem i wyposażeniem dodatkowym ze środków Fundacji Eco Textil.

zdjęcie rower

Dodaj komentarz