eco textil

Rowerem przez Świat

IMG_0907Urząd Miejski w Gniewkowie podarował Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 5 rowerów trójkołowych, które zostały przekazane przez Polski Czerwony Krzyż w Bydgoszczy. Odbiorcami tych rowerów są osoby niepełnosprawne z terenu Miasta i Gminy Gniewkowo.            Ośrodek wytypował spośród swoich klientów osoby, które mają problemy z poruszaniem się. Dzięki temu podarunkowi 5 osób ma możliwość poruszania się poza swoje miejsce zamieszkania.

Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu osób, które otrzymały tak wspaniały prezent oraz własnym serdecznie dziękuje Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w Bydgoszczy oraz Urzędowi Miejskiemu w Gniewkowie.