eco textil

PCK z prezentami dla mieszkańców Mszczonowa

ProwerCK podjął współpracę z samorządem Mszczonowa. W jej ramach na tym terenie ustawione zostały kontenery a wyrazem wdzięczności są trzy specjalistyczne rowery ufundowane przez Polski Czerwony Krzyż dla niepełnosprawnych mieszkańców Mszczonowa. Rowery wręczono  podczas sesji Rady Miejskiej.