eco textil

Wymarzony prezent

Specjalistyczny rower rehabilitacyjny to prezent od białostockiego oddziału PCK i Burmistrza Supraśla, który otrzymał Krzysztof Bach z Supraśla. Koszt takiego roweru to około dwa i pół tysiąca złotych. Środki na ten cel uzyskano dzięki współpracy PCK z Gminą Supraśl. Przekazanie prezentu odbyło się 11 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Supraślu.O tym specjalistycznym rowerze Pan Krzysztof marzył od wielu lat.Teraz jego marzenie się ziściło. Źródło:http://www.suprasl.pl/aktualnosci/wymarzony-prezent