eco textil

TRZYKOŁOWCE PRZEKAZANE

Pięć  trzykołowych rowerów trafiło podczas Święta Pieczonego Ziemniaka w Głuchowie do niepełnosprawnych mieszkańców gminy. Pojazdy przekazała w imieniu chełmżyńskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża jego przewodnicząca Alicja Jabłońska. Z kolei osoby do otrzymania roweru typował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przekazane rowery są bardziej stabilne, a dzięki niskiej ramie łatwo na nie wsiadać także osobom mniej sprawnym ruchowo. Rowery trafiły do pięciu rodzin i będą służyć do zajęć rehabilitacyjnych i wycieczek rowerowych. Łączny  koszt pięciu rowerów to trochę ponad 10  tys. zł. Środki na zakup pochodzą z powtórnego wykorzystania odzieży wrzucanej do kontenerów znajdujących się między innymi i na terenie miejscowości naszej gminy. Akcję kupowania rowerów niepełnosprawnym PCK prowadzi od kilku lat w ramach ogólnopolskiej akcji pn.”Rower dla niepełnosprawnego”. PCK w Chełmży już po raz drugi ofiarował pięć rowerów na rzecz mieszkańców Gminy Chełmża. Dziękujemy!

źródło :http://www.gminachelmza.pl/9730,2017?tresc=63174