eco textil

O Fundacji

Fundacja Eco Textil Dzieciom Niepełnosprawnym od Was dla Was powstała w lutym 2012 roku, w krajowym rejestrze sądowym widniej pod numerem 0000410831.

Celem naszej Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży dotkniętym niepełnosprwanością różnego rodzaju. Także ich rodzinom i opiekunom, oraz całemu środowisku osób niepełnosprawnych.

Cele Fundacji realizujemy przez pomoc finansową, rzeczową, jak również reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych na forum publicznym.

Środki finansowe zasilające konto Fundacji pochodzą z przetworzonej odzieży używanej, którą społeczeństwo oddaje do specjalnych pojemników. Im więcej społeczeństwo odda niepotrzebnej odzieży tym więcej niepełnosprawnych dzieci otrzyma pomoc z fundacji.

Hasło „Od Was dla Was” określa wyjątkowość naszego działania.
Zasada jest prosta. Ludzie wrzucają niepotrzebną odzież do pojemników z logo Eco Textil, rozstawionych w większości polskich miast i wsi. Dla mieszkańców to możliwość bezpłatnego pozbycia się odzieży i jednocześnie dania wyrazu dbałości o środowisko. Zużyta, niepotrzebna odzież nie trafia na wysypiska, ale jest w 100% poddawana recyklingowi. Część zysków z przerobu pozyskanych w ten sposób tekstyliów firma Wtórpol przekazuje na konto swojej Fundacji. Pozbywając się niepotrzebnej odzieży de facto niesiemy wymierną pomoc dzieciom niepełnosprawnym.

Fundacja współpracuje również z ośrodkami pomocy społecznej, domami samotnej matki, schroniskami i noclegowniami, przekazując im odzież, buty pościel, ręczniki, koce i inne tekstylia, na jakie zgłoszą zapotrzebowanie.


JAK DZIAŁAMY?

Najbardziej potrzebujących dzieci szukamy za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Spółdzielni Mieszkaniowych, Wójtów i Burmistrzów, gdyż oni są dla nas najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o sytuacji społeczno – finansowej rodzin znajdujących się na ich terenie.

Pomagamy dzieciom z terenów wiejskich, gdyż jak wskazuje praktyka, ze względu na utrudniony dostęp do informacji, mają one najmniejsze możliwości korzystania z różnych form pomocy. W miastach dzieci wymagających wsparcia szukamy za pośrednictwem Spółdzielni Mieszkaniowych gdyż są one dla nas wiarygodnym źródłem informacji o sytuacji społeczno – finansowej rodzin mieszkających na ich obszarze. Ten wyjątkowy sposób współpracy Fundacji z Zarządcami Nieruchomości, ma wymierne korzyści dla obu stron. Pomoc oferowana przez Fundację trafia do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, a z drugiej strony dba się o estetykę osiedla i środowisko, ponieważ odzież pozyskiwana z pojemników nie trafia na wysypiska śmieci, ale jest w 100% poddawana recyklingowi. Niejednokrotnie wsparcie finansowe Fundacji znacznie przewyższa zyski z tytułu dzierżawy terenu pod pojemniki.

Działamy w następujący sposób: Każdego miesiąca dofinansowujemy kilkoro dzieci z terenu całej Polski. Jako, że osobiście docieramy do beneficjentów, wybieramy zawsze dwoje dzieci z jednego powiatu. Po wcześniejszym kontakcie z ich opiekunami i ustaleniu najpilniejszych potrzeb, kupujemy sprzęt rehabilitacyjny i edukacyjny, opłacamy pobyty na turnusach rehabilitacyjnych, a także finansujemy leki oraz specjalistyczne badania, które umożliwiają dobór odpowiedniej ścieżki leczenia. Pomagamy w likwidacji barier architektonicznych i edukacyjnych, z którymi na co dzień zmagają się niepełnosprawni.

Dodaj komentarz