eco textil

Nadace

Nadace Eco Textil postiženým dětem od Vás pro Vás vznikla v únoru 2012, v zemském soudním rejstříku je uvedená s číslem 0000410831. Jejím zakladatelem je Leszek Wojteczek, majitel podniku PPHU Wtórpol Zakład Pracy Chronionej (Chráněná dílna), který se zabývá sběrem použitých oděvů a jiného textilního odpadu.

Majitel podniku již dlouhá léta pomáhá potřebným. V průběhu 20 let činnosti podniku Wtórpol předal na účty charitativních organizací částku více než 20 milionů zł.

V souvislosti s rostoucí potřebou pomoci, bylo přijato rozhodnutí o zavedení systému do předávání podpory a založení za tímto účelem Nadace Eco Textil.

Cílem naší Nadace je všestranně pomáhat dětem a mládeží s postiženími různého druhu. Pomáháme také jejich rodinám a opatrovníkům a celé komunitě postižených osob.

Cíle Nadace realizujeme prostřednictvím finanční a věcné pomoci, a také zastupováním komunity postižených osob na veřejném fóru.

Činnost Nadace je zcela financována podnikem Wtórpol, který předává měsíčně na účet Nadace částku 50 000 zł.

Heslo „Od Vás pro Vás“ určuje výjimečnost našeho působení.
Jedná se o jednoduché pravidlo. Lidé vyhazují přebytečné oděvy do kontejnerů s logem Eco Textil, umístěných ve většině polských měst a obcí. Pro obyvatele je to možnost zbavit s bezplatně odpadů a zároveň udělat něco pro čistší životní prostředí. Opotřebované nadbytečné oděvy nejsou odváženy na skládky, ale jsou 100% recyklované. Část zisku ze zpracování takto získaného textilu předává firma Wtórpol na účet své Nadace. Takto se zbavujete nadbytečných oděvů a při tom vlastně pomáháte postiženým dětem.

Nadace spolupracuje také se sociálními centry, ubytovnami pro matky samoživitelky, a jinými ubytovnami a noclehárnami, kterým předává oděvy, obuv, povlečení, ručníky, deky a další textilie, o které nahlásí zájem.


JAK PŮSOBÍME?

Děti, které nejvíce potřebují pomoc, vyhledáváme prostřednictvím Středisek sociální pomoci, Okresních center pro pomoc rodinám, Bytových družstev, samospráv a starostů, protože tito jsou pro nás nejdůvěryhodnějším zdrojem informací o sociálně-finanční situaci rodin, které jsou na jejich území.

Pomáháme dětem z venkovských lokalit, protože – jak máme dokázáno v praxi, z důvodu ztíženého přístupu k informacím mívají často minimální možnosti využívat různé forem pomoci. Ve městech hledáme děti, které potřebují podporu prostřednictvím Bytových družstev, jelikož tyto jsou pro nás důvěryhodným zdrojem informací o finančně-sociální situaci rodin, které žijí na jejich území. Tento výjimečný způsob spolupráce Nadace se správci nemovitosti, má měřitelný přínos na obou stranách. Pomoc nabízená Nadaci je určená pro osoby, které jsou v obzvlášť těžké situaci a na druhé straně se stará o estetiku sídliště a životní prostředí, jelikož oděvy získávané z kontejnerů nejdou na skládky, ale jsou 100% recyklované. Nejedenkrát byla finanční podpora Nadace vyšší z titulu pronájmu území na kontejnery.

Fungujeme následujícím způsobem: každý měsíc přispíváme několika dětem z území celého Polska. Jelikož se osobně dostáváme k příjemcům benefitů, volíme pokaždé dvě děti z jiného okresu. Po předchozím kontaktování jejich opatrovníků a určení, co je pro děti nejvíce třeba, nakupujeme rehabilitační a vzdělávací vybavení, platíme za rehabilitační pobyty, ale také platíme za léky a odborná vyšetření, která umožňují zvolit vhodného léčení. Pomáháme také při likvidaci architektonických a vzdělávacích bariér, s nimiž musí postižení každodenně bojovat.

Leave a Reply