eco textil

Cíle Nadace

Hlavní statutární cíle Nadace jsou:

 • Všestranná pomoc postiženým dětem a mládeži
 • Organizování a vedení různých forem léčby, vzdělávání, rehabilitace a péče o postižené děti a mládež
 • Popularizace témat spojených s postižením
 • Charitativní a dobročinné aktivity
 • Pomoc dětem – obětem katastrof, živelných pohrom, ozbrojených konfliktů a válek doma i v zahraničí
 • Realizace integrační činnosti
 • Angažovanost v životě společnosti, včetně rozvíjení citlivosti na společenské problémy a nebezpečí, především alkoholismus, nikotinismus, narkomanii, rozvíjení citlivosti na potřeby bližních

Nadace realizuje svoje hlavní cíle prostřednictvím:

 • nákupu léků, invalidních vozíků a rehabilitačních pomůcek
 • finančního zajištění rehabilitačních pobytů
 • nákupu školního vybavení a pomůcek pro postižené děti z rodin v materiální nouzi
 • propagaci vědy, vzdělávání, osvěty a výchovy mezi postiženými dětmi
 • propagaci umělecké tvorby