eco textil

Nový program Nadácie

KOLO PRE POSTIHNUTÝCH

Od októbra 2013 zahajuje Nadácia Eco Textil realizáciu nového programu „KOLO PRE POSTIHNUTÝCH”. Bude ho využívať 20 potrebných mesačne.

Trojkolové kola sú rehabilitačné pomôcky prispôsobené pre používanie postihnutými osobami.

Nadácia hľadá osoby, predovšetkým postihnuté deti, ktoré potrebujú takéto kola.

Nadácia hradí aj náklady na zaslanie kola.

Požadované doklady:

  • Žiadosť o rehabilitačné kolo (uveďte, prosíme, vek dieťaťa, jeho výšku a hmotnosť, napíšte všeobecný opis jeho životnej situácie, uveďte, odkiaľ máte informáciu o programe Kolo pre postihnutých a uveďte kontaktní údaje – adresu a telefónne číslo)
  • Posúdenie postihnutia

Ďalšie informácia:
Osoba, ktorá dostane kolo, sa zaväzuje:

  1. Používať dar pre vlastnú potrebu
  2. Nepredávať kolo iným osobám alebo subjektom.
  3. Starostlivosť a riadnu údržbu kola, aby mohlo plniť svoje funkcie čo najdlhšie.
  4. Neodstraňovanie z daru označenia Nadácia a starostlivosť o to, aby bolo označenie dobre viditeľné.
  5. Súhlasiť s publikovaním fotografií z predávania kola v oznamovacích prostriedkoch a na webu www.ecotextil.pl.