eco textil

O Nadácii

Nadácia Eco Textil postihnutým deťom od Vás pre Vás vznikla vo februári 2012, v Zemskom súdnom registri je uvedená s číslom 0000410831. Jej zakladateľ je Leszek Wojteczek, majiteľ podniku PPHU Wtórpol Zakład Pracy Chronionej (Chránená dielňa), ktorý sa zabýva zberom použitých odevov a iného textilného odpadu.

Majiteľ podniku už dlhé roky pomáha potrebným. V priebehu 20 rokov činnosti podniku Wtórpol predal na účty charitatívnych organizácii čiastku viac ako 20 miliónov zł.

V súvislosti s rastúcou potrebou pomáhať, bolo prijaté rozhodnutie o zavedeniu systému do predávania podpory a založenia za týmto účelom Nadácie Eco Textil.

Cieľom našej Nadácie je všestranne pomáhať deťom a mládeži s postihnutiami rôzneho druhu. Pomáhame aj ich rodinám a opatrovníkom a celej komunite postihnutých osôb.

Ciele Nadácie realizujeme prostredníctvom finančnej a vecnej pomoci, a aj zastupovaním komunity postihnutých osôb na verejnom fóru.

Činnosť Nadácia je celom financovania podnikom Wtórpol, ktorý dáva mesačne na účet Nadácie čiastku 50 000 zł.

Heslo „Od Vás pre Vás“ určuje výnimočnosť nášho pôsobenia.
Jedná sa o jednoduché pravidlo. Ľudia vyhadzujú prebytočné odevy do kontejnerov s logom Eco Textil, umiestených vo väčšine poľských miest a obcí. Pre obyvateľov je to možnosť zbaviť sa bezplatne odpadov a zároveň urobiť niečo pre čistejšie životné prostredie. Opotrebované nadbytočné odevy nie sú odvážané na skládky, ale sú 100% recyklované. Časť zisku zo spracovania takto získaného textilu predáva firma Wtórpol na účet svojej Nadácie. Takto sa zbavujete nadbytočných odevov a pri tom vlastne pomáhate postihnutým deťom.

Nadácia spolupracuje aj so sociálnymi centrami, ubytovňami pre matky samoživiteľky, a inými ubytovňami a nocľahárňami, ktorým dáva odevy, obuv, povlečenie, ručníky, deky a ďalšie textílie, o ktoré hlásia záujem.

AKO PÔSOBÍME?

Deti, ktoré najviac potrebujú pomoc, vyhľadávame prostredníctvom Stredísk sociálnej pomoci, Okresných centier pre pomoc rodinám, Bytových družstiev, samospráv a starostov, pretože tieto sú pre nás najdôveryhodnejším zdrojom informácii o sociálno-finančnej situácii rodín, ktoré sú na ich územiu.

Pomáhame deťom z vidieckych lokalít, pretože – ako sme sa v praxi presvedčili – z dôvodov sťaženého prístupu ku informáciám mávajú často minimálne možnosti využívať rôzne formy pomoci. V mestách hľadáme deti, ktoré potrebujú podporu prostredníctvom Bytových družstiev, nakoľko tieto sú pre nás dôveryhodným zdrojom informácií o finančno-sociálnej situácii rodín, ktoré žijú na ich územiu. Tento výnimočný spôsob spolupráce Nadácia so správcami nehnuteľností, má merateľný prínos na obidvoch stranách. Pomoc ponúkaná Nadáciou je určená pre osoby, ktoré sú v zvlášť ťažkej situácii, a na druhej strane prispieva ku estetike sídlisk a životného prostredia, nakoľko odevy získavané z kontajnerov neprichádzajú na skládky, ale sú 100% recyklované. Nejeden raz bola finančná podpora Nadácie vyššia z titulu prenájmu územia na kontajnery.

Fungujeme nasledujúcim spôsobom: každý mesiac prispievame niekoľkým deťom z územia celého Poľska. Nakoľko osobne chodíme za príjemcami pomoci, sami volíme zakaždým dve deti z iného okresu. Po predchádzajúcim kontaktovaniu ich opatrovníkov a určeniu, čo je pre deti najviac treba, nakupujeme rehabilitačné a vzdelávacie vybavenie, platíme za rehabilitačné pobyty, ale aj platíme lieky a odborné vyšetrenia, ktoré umožňujú zvoliť vhodné liečenie. Pomáhame aj pri likvidácii architektonických a vzdelávacích bariér, s ktorými musí postihnutí každodenne bojovať.