Moje pierwsze wypożyczenie

lub

Już wcześniej wypożyczałem/am