eco textil

Rowerki marzeń bis

W dniu 9 maja 2017r Stowarzyszenie „Razem Dzieciom ” w Busku-Zdroju, przekazało kolejnych 8 rowerków dla dzieci specjalnej troski z powiatu buskiego, jeden dla dziecka z województwa małopolskiego, którego rodzice od dłuższego czasu bezskutecznie zabiegali o rowerek w swoim terenie.

Stowarzyszenie „Razem Dzieciom” w Busku-Zdroju współpracuje z Fundacją Eco Textil „Od Was dla Was” ze Skarżyska Kamiennej, jako fundatorem, oraz z PCK jako darczyńcom rowerków.

Dzieci, które otrzymały rowerki zostały wytypowane przy konsultacji z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, oraz Ośrodkami Szkolno Wychowawczymi.

Cena jednego rowerka w zależności od wielkości wynosi od 1900,00  do 2200,00 zł.

Dzieci otrzymały także prezenty od Starosty buskiego Pana Jerzego Kolarza, oraz od Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Pana Waldemara Sikory.

W przekazaniu rowerków uczestniczyli Starosta buski Jerzy Kolarz, Prezes buskiego oddziału PCK dr Marcin Podesek, oraz Członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Razem Dzieciom” w Busku-Zdroju Bogusława Majcherczak, Bożena Mierzwa, Barbara Drozdowska – Nosek, Edyta Wiśniewska.

Każdy z Państwa może wrzucić niepotrzebne ubranie do charakterystycznie oznakowanych pojemników i przyczynić się do zakupu rowerka dla niepełnosprawnych osób ponieważ Eco Textil, przeznacza część zysków ze sprzedaży ubrań na zakup rowerków dla osób szczególnej troski.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniają się do tego że możemy spełniać marzenia dzieci i widzieć uśmiech na ich twarzach.

Przewodnicząca Stowarzyszenia

„Razem Dzieciom”

w Busku-Zdroju

Bogusława Majcherczak

źródło materiału :http://www.tmb.busko.pl/aktualnosci/rowerki-marzen-bis